“Svenskarnas sätt att ha bil förändras”

“Svenskarnas sätt att ha bil förändras”

0

01.03.22

Hej! Vad heter du och vad är din roll på Schysst?

Jag heter Markus Ljungblad och är VD på Schysst och chef verksamhetsstyrning på Gjensidige, det norska försäkringsbolaget som äger Schysst.

Varför startades Schysst?

För att vi såg en förändring på bilmarknaden, där abonnemang och leasing ökade och nu blir allt vanligare. Vi såg en möjlighet att vara med på resan vad gäller förändringar på försäkringsmarknaden men också i att kunna utveckla nya partnerskap. En annan drivkraft är givetvis den digitala utveckling som sker kring användandet av bil, och i förlängningen även försäkringar.

Om du blickar tillbaka på 2021 – är du nöjd med hur Schysst har utvecklats?

Jag är mycket nöjd med den utveckling vi har haft och det vi lärt oss under dessa tio månader. Vi har lyckats etablera oss som en reell aktör på en marknad som blir mer och mer konkurrensutsatt, och det är jag väldigt stolt över.

Varför ska man inte äga sin bil?

För att man slipper oroa sig för värdeminskning, reparationer och service, försäkring, byte av däck och så vidare. Abonnemang är en bra lösning utan huvudbry helt enkelt.

Kommer Schysst att ta sitt erbjudande till andra städer än Uppsala och Stockholm?

Vi ser hela tiden över hur vi kan utveckla vårt erbjudande och var någonstans i Sverige vi ska vara. Vi har inte bestämt nästa steg ännu, men planerna finns!

Finns det någon miljömässig vinning med ett bilabonnemang?

Vi ser utvecklingen av antalet elbilar på våra vägar som någonting positivt, som kommer hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser. För bilar med förbränningsmotor gör den ökade nyttjandegraden man får genom bilabonnemang att färre bilar behöver produceras, vilket i sin tur sparar på resurser.

Om du fick välja vilken bil du vill ur Schyssts flotta, vilken hade du tagit och varför?

Honda e! Det känns som en spännande bil, med en kul lösning av instrumentpanel och sin tekniska utveckling.

Vad tror du om framtiden och vårt sätt att ha bil?

Givet att vi gör den här satsningen är vi övertygade om att branschen står inför en stor förändring. Framförallt kommer det påverka sättet vi har eller äger vår bil. Vi ser liknande strukturella förändringar i andra branscher där ägande skiftas till att dela eller abonnera. Jag tror att vi redan om ett par år kommer se det som en självklarhet att inte äga sin bil utan helt enkelt föredra ett mer flexibelt sätt att ha bil.

Relaterade artiklar